The Virgin Comforter of the Afflicted. XIX

The Virgin Comforter of the Afflicted. XIX

Vierge de la Joie des Affligés / Virgen de la Alegría de los Afligidos / Verge de l'Alegria dels Afligits.   54 x 45 cm.