Saint Haralambos with Scenes of His Life. XVIII

Saint Haralambos with Scenes of His Life. XVIII

Saint Haralambos avec des Scènes de Sa Vie / San Haralambos con Escenas de Su Vida / Sant Haralambos amb Escenes de la Seva Vida.72'5 x 71'5 cm.