Saint Haralambos with Scenes of His Life. XVIII

Saint Haralambos with Scenes of His Life. XVIII

Saint Haralambos avec des Scènes de Sa Vie / San Haralambos con Escenas de Su Vida / Sant Haralambos amb escenes de la Seva Vida. 107 x 81 cm.