Saint Julia and her son Saint Kirik with Scenes of their Lives. XVIII

Saint Julia and her son Saint Kirik with Scenes of their Lives. XVIII

Sainte Juliette et son fils Saint Kirik avec des Scènes de leur Vie / Santa Julia y su hijo San Quirico con Escenas de su Vida / Santa Julia i el seu fill Sant Quirce amb Escenes de la seva Vida. 72 x 57 cm.