Saint Nicholas with Saints Mary of Egypt, John C, Cosme, Damian, Irina and Tecla. XVIII

Saint Nicholas with Saints Mary of Egypt, John C, Cosme, Damian, Irina and Tecla.  XVIII

Saint Nicolas avec Saints Marie d'Egypte, Jean Cr, Cosme, Damien, Irene et Tècle / San Nicolás con Santos Maria de Egipto, Juan Cr, Cosme, Damián, Irene y Tecla / Sant Nicolau amb Sants Maria d'Egipte, Joan Cr, Cosme, Damià, Irene i Tecla.   54'5 x 44'5 cm.