Family icon with Saints. XVII

Family icon with Saints. XVII

Icône de famille avec des saints / Icono de familia con santos / Icona de família amb sants. 27 x 23 cm.